BỘ ĐA VẬN ĐỘNG NGOÀI TRỜI

Một hoạt động tuyệt vời để vui chơi xả hơi. Gặp gỡ bạn bè cùng nhau tưởng tượng bản thân đang đóng vai 1 phi hành gia, phi công, thủy thủ khi chơi đùa trên các cấu trúc leo, trèo, thăng bằng của bộ đa vận động ngoài trời.

Hỗ Trợ Khách Hàng

Hotline: (0943) 527 528

www.kinderpro.vn

kinderprovn@gmail.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Copyright 2019 © Kinder Pro Việt Nam